Datenschutz und Cookies WWW.TWINTALY.COM

Deze website verzamelt een aantal persoonlijke gegevens van haar gebruikers.

Houder van de gegevensverwerking

TWIN ITALY S.R.L.
VIA MARIE CURIE 17
39100 BOLZANO .BOZEN. (BZ)
P. IVA IT02997060211
C.F. 02997060211

E-mail adres van de houder:: info@twinitaly.com

Soorten gegevens verzameld
Onder de persoonlijke informatie van deze website worden verzameld, zelfstandig of via derden, zijn er: naam, e-mail, Cookies en dataverbruik.

Volledige details over elk type gegevens verzameld worden in de hoofdstukken van deze privacy policy of middels specifieke informatie teksten verschijnen voor het verzamelen van de gegevens.

De persoonlijke informatie mag vrij worden verstrekt door de Gebruiker of, in het geval van gebruik van gegevens, automatisch verzameld tijdens het gebruik van deze website.

Tenzij anders vermeld, worden alle gegevens die nodig zijn door deze website vereist. Als de gebruiker weigert te communiceren, zou het onmogelijk zijn voor deze website om de service te bieden. Waar deze website geeft een aantal gegevens zoals facoltatitivi, Gebruikers zijn vrij om zich te onthouden van het communiceren van dergelijke gegevens, zonder dat dit enig effect heeft op de beschikbaarheid van de Dienst of de exploitatie daarvan.

Gebruikers die twijfels hebben over welke gegevens nodig hebben, worden aangemoedigd om de eigenaar te contacteren.

Elk gebruik van cookies – of andere tracking tools – als onderdeel van deze Website of de diensten van derden houders die worden gebruikt door deze website, tenzij anders vermeld, is bedoeld om de door de gebruiker gevraagde dienst te verrichten, alsook de aanvullende doeleinden hierin beschreven en Cookie beleid, indien beschikbaar.

De gebruiker is verantwoordelijk voor de persoonlijke informatie die zij van derden, gepubliceerd of gedeeld worden via deze website en garandeert dat u het recht om te communiceren of verspreiden van hen, het vrijmaken van de eigenaar van enige aansprakelijkheid aan derden.

Wijze en plaats van verwerking van de verzamelde gegevens

behandelingsmogelijkheden

De houder neemt de nodige veiligheidsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of ongeoorloofde vernietiging van persoonlijke gegevens te voorkomen.
De behandeling wordt uitgevoerd door middel van de computer en / of telematische instrumenten uitgevoerd met -producten en logica nauw verband houden met welke doeleinden. In aanvulling op de gegevens, in sommige gevallen, kunnen zij toegang krijgen tot andere betrokkenen die betrokken zijn bij de organisatie van deze website (administratief, commercieel, marketing, juridische, systeembeheerders) of externe partijen (zoals derden technische diensten, mail vervoerders , hosting providers, IT-bedrijven, communicatiebureaus) benoemd, indien nodig, de leiding over door de data Processing. De bijgewerkte lijst van Managers kunnen worden aangevraagd bij de Data Controller.

Juridische Behandeling Base

De houder is persoonlijke informatie over de gebruiker in als één van de volgende voorwaarden:

 • de gebruiker toestemming heeft om één of meer specifieke doeleinden gegeven; Opmerking: In bepaalde rechtsgebieden de houder kan recht hebben op het verwerken van persoonlijke informatie zonder uw toestemming moet bestaan ​​of een van de andere rechtsgronden hieronder opgegeven, zolang de gebruiker object niet ( “opt-out”) een dergelijke behandeling. Dit is echter niet het van toepassing is indien de verwerking van persoonlijke gegevens is geregeld in de Europese wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens;
 • de behandeling noodzakelijk is om de uitvoering van een overeenkomst met u en / of de uitvoering van precontractuele maatregelen;
 • de behandeling noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de Controller is onderworpen;
 • de behandeling noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag van die is belegd met de houder;
 • de behandeling noodzakelijk is om de legitieme belangen van de eigenaar of derden te bereiken.

Het is altijd mogelijk om de eigenaar te vragen om de concrete wettelijke basis voor elke behandeling te verduidelijken en in het bijzonder om te specificeren of behandeling is gebaseerd op de wet, voorzien in een contract of nodig is om een ​​overeenkomst te sluiten.

plaats

De gegevens worden verwerkt bij de operationele locaties van de houder en op een andere plaats waar de partijen die betrokken zijn bij de behandeling moeten worden gelokaliseerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de eigenaar.
De User’s Persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan een andere dan die waar de gebruiker zich bevindt land. Voor meer informatie over de locatie van de behandeling kan de gebruiker verwijzen naar de rel sectie voor detail de verwerking van persoonsgegevens te krijgen.
De gebruiker heeft het recht om informatie over de juridische basis van de overdracht van gegevens buiten de Europese Unie of een internationale organisatie van het internationaal publiekrecht of van twee of meer landen, zoals de Verenigde Naties te verkrijgen, evenals over de veiligheidsmaatregelen genomen door de eigenaar om de gegevens te beschermen.

Dient plaats een van deze overdrachten, kan de gebruiker verwijzen naar de respectieve delen van dit document of informatie te vragen om de data in contact brengen het in de opening uitersten.

bewaarperiode

De gegevens worden verwerkt en opgeslagen voor de tijd die het doel waarvoor ze zijn verzameld.

daarom:

 • De persoonlijke gegevens verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een overeenkomst tussen de eigenaar en de gebruiker zal worden tegengehouden, totdat hij de uitvoering van de opdracht is voltooid.
 • De persoonlijke gegevens verzameld voor doeleinden die verband houden met de legitieme belangen van de houder worden vastgehouden totdat de tevredenheid van dat belang. U kunt meer informatie over het gerechtvaardigde belang van de gegevens in de relevante delen van dit document of contact opnemen met de eigenaar nagestreefd.

Als de behandeling is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker, kan de houder behouden Persoonsgegevens zolang totdat consensus kan worden ingetrokken. Bovendien kan de houder worden verplicht om persoonlijke gegevens te behouden voor een langere periode in de naleving van een wettelijke verplichting of in opdracht van een autoriteit.

Aan het einde van de periode houdt de persoonlijke gegevens zullen worden verwijderd. Daarom is bij het verstrijken van die periode het recht op toegang, annulering, rectificatie en het recht om data portabiliteit zullen niet meer worden uitgeoefend.

Het gebruik van de verzamelde gegevens

gegevens van de gebruiker worden verzameld om de eigenaar om hun diensten, alsmede voor de volgende doeleinden: Contact opnemen met de gebruiker, Statistics, weer te geven content afkomstig van andere platforms, optimalisatie en verdeling van het verkeer en opslaan en back-up management.

Voor meer gedetailleerde informatie over de behandeling doelen en persoonlijke gegevens daadwerkelijk relevant zijn voor elk doel te krijgen, kan de gebruiker verwijzen naar de betreffende hoofdstukken van dit document.

IJZE over de verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en het gebruik van de volgende diensten:

Worfence
Wordfence is een plugin voor WordPress, een beveiligingsservice van de site van kwaadaardige aanvallen.
Bij het gebruik van Wordfence diensten, zijn de statistieken over bezoekers van uw site automatisch verzameld. De statistieken controleren hoeveel mensen uw website bezoeken, het IP-adres van de bezoekers, bekeken pagina’s, in- en uitgangen, de domeinen waar bezoekers vandaan komen en browser types.
Deze data wordt gebruikt om de Services. Deze niet-persoonlijk identificeerbare informatie kan worden gedeeld met derden om meer relevante diensten en advertenties te bieden aan gebruikers en bezoekers diensten.

Details over  Wordfence beleid (in het Engels)

Neem contact op met de gebruiker
contact formulier (deze website)
De gebruiker, het vullen met hun eigen gegevens in het contact formulier, gaat u ermee akkoord om ze te gebruiken om te reageren op verzoeken om informatie, schatten, of elke andere geschikte aard van de header vormen.
Persoonlijke gegevens verzameld: e-mail en naam.

Het weergeven van content afkomstig van andere platforms

Deze vorm van dienstverlening kunt u bekijken de inhoud gehost op externe platforms rechtstreeks van de pagina’s van deze website en met hen te communiceren.
Als het mogelijk is dat zelfs een dergelijke dienst, is geïnstalleerd als de gebruikers niet over de service, dezelfde collect verkeersgegevens op pagina’s waar deze is geïnstalleerd te gebruiken.

Google Fonts (Google Inc.)
Google Fonts is een weergave doopvontstijlen dienst gerund door Google Inc. dat deze website zijn aan die in de pagina’s te integreren mogelijk maakt.
Persoonlijke gegevens verzameld: Gebruik data en verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd door het privacybeleid van de service.
Plaats van de behandeling: USA –  Privacy Policy .

Widgets Google Maps (Google Inc.)
Google Maps is een mapping visualisatie dienst gerund door Google Inc, waarmee deze website zijn aan die in de pagina’s te integreren.
Persoonlijke gegevens verzameld: Cookie en dataverbruik.
Plaats van de behandeling: USA –  Privacy Policy .

FontAwesome (Fonticons, Inc.)

FontAwesome  is een weergave dienst van tekenstijlen beheerd door  Fonticons, Inc.  waarmee deze website zijn aan die in de pagina’s te integreren.
Persoonlijke gegevens verzameld: Gebruik data en verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd door het privacybeleid van de service.

Plaats van de behandeling: USA –  Privacy Policy .

Optimalisatie en spreiding van het verkeer
Dit type van de dienst maakt het mogelijk deze website om hun content te verspreiden via de servers die zich in het gebied en om de voordelen van het zelfde te optimaliseren.
De persoonsgegevens die afhangen van de kenmerken en de wijze van uitvoering van deze diensten, die door hun aard filter communicatie tussen deze website en de browser van de gebruiker.
Bekijk de gedistribueerde aard van dit systeem, is het moeilijk om de plaatsen waar de inhoud, die de gebruiker persoonlijke gegevens kunnen bevatten worden overgedragen bepalen.

CloudFlare CDN

De CloudFlare CDN service is een krachtige caching oplossing op basis van meer dan 34 datacenters in de wereld. Activering van de service biedt grote voordelen op de prestaties van de website en helpt om de veiligheid te verbeteren. Statische inhoud wordt automatisch bediend vanuit het dichtst datacenter aan de bezoeker, het verminderen van de latentie en het verbeteren van de surfervaring. De toename van de productie zal ook bijdragen tot het verminderen van de impact van eventuele DDoS-aanvallen.

Persoonlijke gegevens verzameld: Cookie en dataverbruik.

Plaats van de behandeling: USA –  Privacy Policy

Statistics
De informatie in deze sectie diensten mogelijk te maken voor de verwerking verantwoordelijke om toezicht te houden en het verkeer gegevens te analyseren en worden gebruikt voor het bijhouden van gedrag van de gebruiker te houden.

Google Analytics met IP anonieme (Google Inc.)
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ( “Google”). Google maakt gebruik van persoonlijke gegevens verzameld ten behoeve van de evaluatie van het gebruik van deze website gebruikt, rapporten en deel ze met andere diensten ontwikkeld door Google.
Google kan de persoonsgegevens gebruiken om contextualiseren en de advertenties van het eigen advertentienetwerk personaliseren.
Deze integratie van Google Analytics maakt uw IP-adres anoniem. De anonimiteit werkt het verkorten binnen de grenzen van de EU-lidstaten of andere landen die deelnemen aan de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte het IP-adres van de gebruikers. Slechts in uitzonderlijke gevallen, het IP-adres zal worden naar servers en de verklaringen van Google in de Verenigde Staten gestuurd.
Persoonlijke gegevens verzameld: Cookie en dataverbruik.
Plaats van de behandeling: USA –  Privacy Policy  –  Opt Out .

Hosting Service
Deze vorm van dienstverlening is ontworpen om gastheer gegevens en bestanden die deze website om de functie in te schakelen, zodat de distributie en zorgen voor een infrastructuur klaar om specifieke functionaliteit te leveren van deze website.
Sommige van deze diensten die dwars over geografisch verspreide servers op verschillende locaties, waardoor het moeilijk is om de exacte locatie waar de persoonlijke gegevens worden bewaard.

Aruba (Aruba spa)

Dies ist ein Hosting-Service von Aruba Spa.

Erhobene personenbezogene Daten: verschiedene Arten von Daten, wie in der Datenschutzerklärung des Dienstes angegeben.

Ort der Verarbeitung: Europäische Union – Privacy Policy.

Interactie met externe sociale netwerken en platforms

Deze vorm van dienstverlening zorgt voor interactie met sociale netwerken, of andere externe platforms die rechtstreeks uit de pagina’s van deze website.
De interacties en informatie verkregen van deze Website is in ieder geval onderworpen aan de privacy-instellingen van de gebruiker ten opzichte van elk sociaal netwerk.
Als het mogelijk is dat, zelfs als de gebruikers niet de service te gebruiken, dezelfde verzamelen verkeersgegevens over de pagina’s waarop u een service interactie met sociale netwerken geïnstalleerd is geïnstalleerd.

Button Likes en Facebook sociale widgets (Facebook, Inc.)

De knop “Like” Facebook en sociale widgets zijn interactieve diensten met het sociale netwerk Facebook, door Facebook, Inc. geleverd

Persoonlijke gegevens verzameld: Cookie en dataverbruik.

Plaats van de behandeling: USA –  Privacy Policy . Onder voorbehoud aanhanger van de Privacy Shield.

Widgets Instagram (Instagram, Inc.)

Instagram is een beeldweergave dienst gerund door Instagram, Inc, waarmee deze website zijn aan die in de pagina’s te integreren.

Persoonlijke gegevens verzameld: Cookie en dataverbruik.

Plaats van de behandeling: USA –  Privacy Policy .

User Rights
Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefent in verband met gegevens die worden verwerkt door de data.
Met name de gebruiker heeft het recht om:

 • intrekken van uw toestemming te allen tijde. U kunt uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens eerder uitgesproken.
 • beoogt de verwerking van de gegevens. De gebruiker kan verzetten tegen de verwerking van zijn persoonlijke gegevens wanneer het wordt uitgevoerd op een andere dan toestemming basis. Verdere informatie over het recht om bezwaar zijn vermeld in de sectie.
 • hun gegevens. De gebruiker het recht om informatie over de houder data verwerkt detereminati aspecten van de behandeling heeft en een kopie van de verwerkte gegevens te ontvangen.
  controleren en vraag om rectificatie. U kunt de nauwkeurigheid van hun gegevens en bij te werken of correctie te controleren.
 • verkrijgen van de beperking van de behandeling. Wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, kan de gebruiker de behandeling van zijn persoonlijke beperking gegevens vragen. In dit geval zal de eigenaar geen gegevens voor andere doeleinden dan het behoud ervan doel te verwerken.
 • Om te annuleren of annulering van hun persoonsgegevens. Wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, kan de gebruiker de annulering van hun gegevens op te vragen bij de eigenaar.
 • ontvangen hun gegevens of deze naar een andere controller. U hebt het recht om hun gegevens in een gestructureerde, gemeenschappelijke en leesbaar gebruik ontvangen door automatisch en indien technisch mogelijk grootte van het apparaat, om de obstakels te krijgen zonder overdracht aan een andere eigenaar. Dit is van toepassing wanneer de gegevens worden verwerkt door geautomatiseerde tools en behandeling is gebaseerd op toestemming van de gebruiker, van een overeenkomst waarbij de gebruiker deel uitmaakt van contractuele of maatregelen.
 • het indienen van klachten. U kunt een klacht voor te stellen aan de controle van de bevoegde gegevensbescherming of handeling in de rechtbank.

Details over het recht van verzet
bij de Persoonsgegevens in het algemeen belang worden behandeld, in de uitoefening van het openbaar gezag, waarmee het de eigenaar of een legitiem belang van de eigenaar na te streven, Gebruikers hebben het recht zich te verzetten tegen de behandeling om een reden die verband houden met hun specifieke situatie.
Er wordt op gewezen leden dat als hun gegevens werden behandeld met direct marketing doeleinden, kan bezwaar maken tegen de verwerking zonder opgaaf van redenen. Om te achterhalen of de eigenaar of de gegevens met direct marketing doeleinden Gebruikers kunnen verwijzen naar de desbetreffende hoofdstukken van dit document.

Hoe de rechten uit te oefenen
om de rechten van de gebruiker uit te oefenen, kunnen gebruikers een verzoek om contact op met de houder aangegeven in dit document te sturen. De verzoeken worden gratis opgeslagen en verwerkt door de herbergier in de kortst mogelijke tijd, in ieder geval binnen een maand.

Meer informatie over de behandeling
van Defensie in de rechtbank
van de Gebruiker persoonsgegevens door de eigenaar kan worden gebruikt in de rechtbank of in de voorbereidende fase en mogelijk leiden tot juridische verdediging tegen oneigenlijk gebruik van deze Website of daarmee samenhangende diensten als onderdeel van ‘ gebruiker.
De Gebruiker verklaart zich bewust te zijn dat de eigenaar kan nodig zijn om de informatie openbaar te maken in opdracht van de overheid.

Informatieve specificaties
Op uw verzoek, in aanvulling op de informatie in dit privacy beleid informatie, deze website kan u voorzien van aanvullende en contextuele informatie over specifieke diensten, of voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.

Log systeem en het onderhoud
voor de behoeften in verband met de exploitatie en het onderhoud, kan deze website en alle diensten van derden door haar gebruikte systeem logs, welke bestanden te verzamelen die record de interacties en kunnen ook persoonlijke informatie, zoals IP-adres gebruiker.

Geen informatie in dit beleid
Nadere informatie in verband met de verwerking van persoonlijke gegevens kan te allen tijde bij de Data Controller worden aangevraagd met behulp van de uiteinden contact.

Response to “Do Not Track”
Deze website biedt geen ondersteuning aanvragen “Do Not Track”. Om erachter te komen of er diensten van derden gebruikt om ondersteuning, gebruikers worden uitgenodigd om het privacybeleid te raadplegen.

Wijzigingen in dit privacybeleid
De Data Controller behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde door het geven van informatie aan gebruikers op deze pagina. Controleer daarom deze pagina regelmatig, waarbij als referentie de datum van de laatste wijziging aangegeven onderaan. In geval van afwijzing van de wijzigingen in dit privacybeleid, moet u gebruik maken van deze website te staken en kan de Data Controller nodig hebben om hun persoonlijke gegevens te verwijderen. Tenzij anders vermeld, zal het bovenstaande privacybeleid blijft van toepassing op persoonlijke gegevens tot nu toe verzameld.

Definities en juridische verwijzingen

Persoonlijke informatie (of data)
is een persoonsgegeven enige informatie die direct of indirect, in verband met enige andere informatie, met inbegrip van een persoonlijk identificatienummer, maken een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Gebruik van gegevens
Dit is de informatie automatisch verzameld via deze website (ook geïntegreerde applicaties van derden op deze website), waaronder: IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de gebruikers die verbinding maken met deze website, de adressen in URI (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de methode die in het doorsturen van het verzoek naar de server, de grootte van het bestand verkregen als antwoord, de numerieke code die de status van antwoord van de server (succesvolle, fouten, enz. .) het land van herkomst, de kenmerken van de browser die door de bezoeker en het besturingssysteem, de verschillende tijdstip van het bezoek (bijvoorbeeld de tijd besteed aan elke pagina) en details over het pad volgde in de Applicatie,met name de reeks bladzijden, de parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de computeromgeving.

Gebruiker
De persoon die deze website, die, tenzij anders vermeld, valt samen met de belanghebbende gebruikt.

Steden
De natuurlijke persoon aan wie de Persoonsgegevens.

Verantwoordelijk voor de behandeling (of Manager)
De natuurlijke persoon, rechtspersoon, overheidsinstantie of een ander orgaan dat persoonlijke gegevens verwerkt voor rekening van de eigenaar, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Gegevens Controller (of eigenaar)
De natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of het lichaam dat alleen of samen met anderen, het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens en de instrumenten die gebruikt worden, met inbegrip van maatregelen de veiligheid in verband met de werking en het gebruik van deze website. de data Controller, tenzij anders vermeld, is de eigenaar van deze website.

Deze website (of deze Toepassing)
De hardware of software tool waarmee zij worden verzameld en verwerkt persoonlijke gegevens van de gebruikers.

Dienst
De service van deze website, zoals gedefinieerd in relatieve termen (indien van toepassing) op deze site / applicatie.

Europese Unie (of EU)
Tenzij anders vermeld, de Europese Unie in dit document is bedoeld uitgebreid tot alle huidige EU-lidstaten en de Europese Economische Ruimte.

Cookie
klein deel van de gegevens die zijn opgeslagen in de gebruiker het apparaat.

Juridische informatie
Deze privacy statement is opgesteld op basis van meerdere systemen van de wet, met inbegrip van artikel. 13 en 14 van Verordening (EU) 2016/679.
Tenzij anders vermeld, dit privacybeleid alleen van toepassing op deze website.

Informatief over COOKIES

Cookies worden gevormd door delen van code in de browser die helpen bij de bepaling van de houder volgens de beschreven onderhoudsdoeleinden geïnstalleerd. Enkele van de doelen van de installatie van de cookies kan ook de toestemming nodig zijn.

Het gebruik van cookies
Deze website maakt gebruik van cookies om eenvoudige en effectieve surfervaring voor die displays pagina’s te maken.
Gebruikers bekijken van de site, zal de minimale hoeveelheid informatie in te voeren in uw apparaten, die computers en mobiele apparaten, in kleine tekstbestanden genaamd “cookies” opgeslagen in de map die gebruikt wordt door de webbrowser van de gebruiker.
Door het uitschakelen van cookies een aantal functies van de site kan niet goed functioneren.
Er zijn verschillende soorten cookies, sommigen om het gebruik van de site, de andere om bepaalde functies beter in staat te maken.
Onze cookies kunt u de ingevoerde voorkeuren op te slaan, niet opnieuw in te voeren dezelfde informatie meerdere keren en te analyseren gebruik van de site om de browse-ervaring te optimaliseren.

Soorten cookies die op deze site
Cookie Technici
Dit soort cookie is strikt noodzakelijk is voor de goede werking van bepaalde onderdelen van de site. Ze zijn twee categorieën: persistent en sessie:
1) persistent: na het sluiten van de browser niet worden vernietigd, maar blijven up-to-date vooraf ingestelde deadline
2) sessies worden vernietigd elke keer dat de browser wordt afgesloten
Deze cookies, altijd verzonden van ons domein, zijn nodig om de site en met betrekking tot technische diensten te bekijken, zullen we daarom altijd gebruikt en verzonden, tenzij de gebruiker de instellingen in uw browser aan te passen (en dus ongeldig maken van de weergave van de pagina’s).

Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt voor het verzamelen van informatie op de site.
Wij gebruiken deze informatie over anonieme statistische analyses met het oog op het gebruik van de site te verbeteren en om de inhoud interessant en relevant te maken aan de wensen van de gebruikers. Dit type cookie verzamelt anonieme gegevens over de activiteiten van gebruikers, en aangezien het op de site kwam. Analytische cookies worden verzonden vanuit de site zelf of van derden domeinen.

Cookies van derden dienst analyseert
Deze cookies worden gebruikt voor het verzamelen van informatie over de site door de gebruikers informeert anonieme zoals bezochte pagina’s, de tijd doorgebracht, de oorsprong van het verkeer bron, geografische herkomst, leeftijd, geslacht en belangstelling voor het doel van marketing campagnes. Deze cookies worden verzonden vanaf domeinen van derden buiten de site.

Cookies voor de integratie van producten en functies van de software van derden
Dit type cookie bevat functies ontwikkeld door derden op de site pagina’s als pictogrammen en voorkeuren in sociale netwerken met het oog op de inhoud van de site of voor het gebruik te delen third-party software diensten (zoals software om kaarten te maken en aanvullende software die aanvullende diensten aan te bieden). Deze cookies worden verzonden van derden domeinen en partnersites die de functionaliteit van de website pagina’s geven.

Profilering cookies
zijn die cookies nodig om gebruikersprofielen te creëren om reclame-uitingen in overeenstemming met de voorkeuren van de gebruiker, uitgedrukt in de pagina’s van de website te sturen.
In onze site hebben we geen cookies profilering gebruiken.

Soorten cookies die op deze site
Deze site, onder de huidige regelgeving, zijn we niet verplicht om toestemming te verkrijgen voor technische cookies die nodig zijn om de gevraagde diensten te verlenen zijn.
Voor alle andere soorten cookies toestemming die u kan worden uitgedrukt door de gebruiker met één of meer van de volgende manieren:
1) Met behulp van configuraties browser-specifieke gebruikte of haar programma’s gebruikt om te navigeren pagina’s die deel uitmaken van de site.
2) Door het veranderen van de instellingen in het gebruik van de diensten van derden
Deze oplossingen kunnen voorkomen dat de gebruiker te gebruiken of weer te geven delen van de Site.

Websites en Diensten van derden
De Site kan links naar andere websites die hun eigen privacy beleid, die kan verschillen van de ene op deze site goedgekeurd en daarom is niet verantwoordelijk voor deze sites bevatten.
De voorkeuren reddingsactiviteiten, optimalisatie en statistische
gebruik van cookies om uw surfervaring voorkeuren op te slaan en het optimaliseren van de ervaring van de gebruiker navigatie. Onder deze cookies omvat bijvoorbeeld, die aan de taal en valuta in te stellen.

Hoe kan ik cookies door het configureren van sommige browsers uit te schakelen
Elke browser heeft specifieke instructies voor het configureren van cookies.
Hier zijn enkele referenties:

CHROME  Complete Guide
Mozilla Firefox  Complete Guide
INTERNET EXPLORER  Complete Guide
SAFARI 6/7  Complete Guide
SAFARI iOS apparaten Mobiele  Complete Guide
OPERA –  Complete Guide

Cookies die door deze site

Voorkeur Cookie
Keuze van cookies
verzamelde persoonsgegevens: Koekje en dataverbruik.
Deadline: 1 jaar

Multilingual (PLL_COOKIE)
Cookie , das Ihre bevorzugte Sprache zeichnet Ihre Erfahrung auf der Website zu verbessern.
Persönliche Daten gesammelt: Plätzchen und Datennutzung
Verfall: 1 Jahr

Google Translate

Google Translate ist ein von Google Inc. verwalteter Textübersetzungsdienst, mit dem diese Website solche Inhalte in ihre Seiten integrieren kann.

Erhobene personenbezogene Daten: Cookies und Nutzungsdaten. Verarbeitungsort: USA Privacy Policy  –  Opt in

Vorm of Formulier Contact
van de gebruiker, na aanvaarding van de Privacy, instemt het versturen en het gebruik van de in het contactformulier om uitsluitend aan de offerteaanvragen en de ingevoerde informatie om te reageren data.
Verzamelde persoonlijke gegevens: naam, voornaam, e-mail, Call, Firmendaten, Acceptatiebeleid (verplicht).
Gegevens niet opgeslagen.

Interactieve kaarten van Google Maps
Deze cookies zijn nodig om van derden Google Maps worden gebruikt door Google om de voorkeuren op te slaan en informatie voor de gebruiker elke keer dat u van dienst zijn webpagina’s met geografische kaarten in Google Maps te bezoeken. Deze cookies bevatten voldoende informatie om het bijhouden. Ze worden alleen gebruikt op pagina’s waar sprake is van Google Maps.

Persoonlijke gegevens verzameld: Cookie en dataverbruik.
Plaats van de behandeling: USA –  Privacy Policy  –  Opt Out

Google Fonts Google Inc. dienst
Google Fonts is een dienst die u toelaat om op te nemen en weer te geven op maat tekenstijlen en wordt beheerd door Google Inc.
verzamelde persoonsgegevens: Koekje en datagebruik
Plaats van de behandeling: USA –  Privacy Policy  –  opt-in

Google Analytics (Google)
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ( “Google”). Google maakt gebruik van persoonlijke gegevens verzameld ten behoeve van de evaluatie van het gebruik van deze applicatie, rapporten samenstellen en deze delen met andere diensten ontwikkeld door Google.
Google kan de persoonsgegevens gebruiken om contextualiseren en de advertenties van het eigen advertentienetwerk personaliseren.
Persoonlijke gegevens verzameld: Cookie en dataverbruik.
Plaats van de behandeling: USA –  Privacy Policy  –  Opt Out

_ga
Registreer een unieke ID gebruikt om statistische informatie over hoe bezoekers de website te genereren.
Deadline: 14 maanden

Alle andere cookies van deze dienst, loopt af in de sessie.

Sinds de installatie van cookies en andere tracking systemen die worden aangedreven door via de in deze website gebruikte diensten voor derden kan technisch niet worden gecontroleerd door de eigenaar, een specifieke verwijzing naar Cookies en tracking-systemen geïnstalleerd door derden worden beschouwd als indicatief. Voor volledige informatie, zie het privacybeleid van enige in dit document vermelde diensten van derden.
Gezien het doel complexiteit van de identificatie van technologieën op basis van cookies en hun nauwe integratie met de werking van het web worden gebruikers uitgenodigd om de eigenaar te contacteren indien hij wenst om jezelf en alle eventuele verdieping van haar gebruik van cookies te ontvangen gebruik van dezelfde – bijvoorbeeld door een derde partij – via deze website.